30 августа, 2015

ПОЛОЖЕННЯ про Об’єднаний центр цивільно-військового співробітництва І. Загальні положення 1.1. Це Положення (далі – Положення) визначає окремі питання роботи Об’єднаного центру цивільно-військового співробітництва створеного з […]
ЗАКОН УКРАЇНИ Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 44, ст.2040) Цей Закон визначає тимчасові заходи для забезпечення […]
1 крок: Акредитація в Службі безпеки України. Представник ЗМІ, що не був раніше акредитованим СБУ, має надіслати до Служби безпеки Українилист на бланку засобу масової інформації з проханням акредитувати відповідних працівників. У листі необхідно вказується прізвища, ім’я, по-батькові, посадипредставників ЗМІ, їхні контактні телефони, а також термін відрядження. Лист має бути підписаний керівником засобу масової інформації та засвідчений печаткою. До листа додаються копії паспортів (1-2 сторінка) представників ЗМІ, що акредитуються, та їхніх журналістських посвідчень. Для прискорення акредитації можна надсилати скановані електронні копії зазначених документів електронною поштою заадресою: [email protected] Телефон для довідок: +38 044 255-51-86 2 крок: Оформлення прес-карти в прес-центрі АТО. Після […]
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ Верховна Рада України від імені Українського народу — громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і […]
ЗАКОН УКРАЇНИ Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 26, ст.892) Україна […]
ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеві вибори Цей Закон визначає основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних […]
Вгору