Населенню

Об’єднаний центр цивільно-військового співробітництва

2084
Мініатюра: vehovna_rada_opora_logo

ПОЛОЖЕННЯ
про Об’єднаний центр цивільно-військового співробітництва

І. Загальні положення

1.1. Це Положення (далі – Положення) визначає окремі питання роботи Об’єднаного центру цивільно-військового співробітництва створеного з метою координації, за згодою, спільних дій Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів, органів місцевої влади, міжнародних, недержавних, благодійних організацій, об’єднання громадян, засобів масової інформації для швидкого реагування на загрози виникнення гуманітарної кризи та відновлення законності і правопорядку в районах (населених пунктах) проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей (далі – АТО), залучення додаткових ресурсів для місцевого населення, підрозділів Збройних Сил України та правоохоронних органів, інформаційного супроводження та посилення діяльності державних органів влади в гуманітарній та інформаційній сфері.

1.2. На підставі Положення розробляються та визначаються функціональні обов’язки всього особового складу, а також інші службові документи.

1.3. Об’єднаний центр цивільно-військового співробітництва (далі — ОЦЦВС) – це підрозділ з питань координації спільних дій Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів, органів місцевої влади, міжнародних, недержавних, благодійних організацій, об’єднання громадян, засобів масової інформації, який створений в районах (населених пунктах) при штабах секторів, та до складу якого входять представники Збройних Сил України (далі – ЗСУ), Служби безпеки України (далі – СБУ) (за згодою), Міністерства внутрішніх справ України (далі — МВСУ) (за згодою), Національної гвардії України (далі — НГУ) (за згодою), Державної прикордонної служби України (далі – ДПСУ) (за згодою), Державної фіскальної служби України (далі – ДФСУ) (за згодою), місцевих органів влади (за згодою), громадських організацій (за згодою) з метою швидкого реагування на загрози виникнення гуманітарної кризи та відновлення законності і правопорядку в районах (населених пунктах) проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, залучення додаткових ресурсів для місцевого населення, підрозділів Збройних Сил України та правоохоронних органів, інформаційного супроводження та посилення діяльності державних органів влади в гуманітарній та інформаційній сфері.

1.4. Отримання, обробка, аналіз і передача інформації та організація взаємодії між військовими формуваннями, правоохоронними органами і місцевими органами влади щодо швидкого реагування на загрози виникнення гуманітарної кризи та відновлення законності і правопорядку в районах (населених пунктах) проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, залучення додаткових ресурсів для місцевого населення підрозділів Збройних Сил України та правоохоронних органів, інформаційного супроводження та посилення діяльності державних органів влади в гуманітарній та інформаційній сфері Об’єднаним центром цивільно-військового співробітництва здійснюється згідно чинного законодавства України.

 

ІІ. Завдання і функції Об’єднаного центру цивільно-військового співробітництва

 2.1. Отримання, обробка, аналіз і передача інформації та організація взаємодії між військовими формуваннями, правоохоронними органами і місцевими органами влади щодо відновлення законності і правопорядку в районі проведення антитерористичної операції.

2.2. Планування, організація співпраці з цивільним населенням, місцевими органами влади, громадськими організаціями в районах (населених пунктах) виконання завдань.

2.3. Сприяння роботі цивільно-військових адміністрацій, координаційних груп з питань режиму та економічної діяльності.

2.4. Координація залучення сил та засобів підрозділів залучених для проведення антитерористичної операції, які виконують завдання в районах (населених пунктах) розташування ОЦЦВС, для виконання завдань які раптово виникли за отриманою інформацією.

2.5. Сприяння, у межах компетенції, налагодженню контактів між населенням, органами місцевого самоврядування, підрозділами ЗСУ, ІВФ та ПрО.

2.6. Проведення консультацій з місцевими органами влади району (населеного пункту) розташування та виконання завдань щодо швидкого реагування на загрози виникнення гуманітарної кризи та відновлення законності і правопорядку, функціонування державних установ та організацій.

2.7. Інформування відповідних органів управління ЗСУ, ІВФ, ПрО та органів державної влади щодо внутрішньополітичної, економічної, соціальної та гуманітарної ситуації у визначеній зоні відповідальності.

2.8. Формування позитивної громадської думки щодо діяльності Збройних Сил України та заходів Уряду України щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України.

2.9. Організація і координація надання гуманітарної допомоги міжнародними, державними, недержавними організаціями та приватними особами місцевому населенню на території Донецької та Луганської областей та тимчасово окупованої території України.

 

ІІІ. Організаційна структура Об’єднаного центру цивільно-військового співробітництва  та завдання структурних підрозділів

 3.1. Організаційна структура Об’єднаного центру цивільно-військового співробітництва формується відповідно до призначення, основних завдань, особливостей функціонування та дислокації підрозділів Об’єднаного центру і має відповідні функціональні компоненти:

 • інформаційно-аналітична група;
 • група з питань гуманітарної допомоги.

3.2. Інформаційно-аналітична група

3.2.1. Основними завданнями інформаційно-аналітичної групи є:

 • створення сприятливого інформаційного поля для діяльності Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів у зоні проведення Антитерористичної операції на Сході України, а також на решті території держави;
 • формування розуміння, позитивного сприйняття та підтримки громадськістю діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань у зоні проведення Антитерористичної операції на Сході України, а також  під час введення правового режиму надзвичайного чи воєнного стану на території України чи в окремих районах;
 • сприяння створенню позитивного іміджу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів України серед громадськості України та за кордоном;
 • протидія негативному впливу інформаційної політики противника по відношенню до Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів України не лише у зоні конфлікту, а й на решті території України;
 • формування у населення України об’єктивного бачення функцій, завдань та діяльності Збройних Сил України, країн-партнерів та міжнародних організацій;
 • отримання, обробка, аналіз і передача інформації та організація взаємодії між військовими формуваннями, правоохоронними органами і місцевими органами влади щодо відновлення законності і правопорядку  в районі проведення антитерористичної операції;
 • планування, організація співпраці з цивільним населенням, місцевими органами влади, громадськими організаціями в районах виконання завдань підрозділами ЗСУ, інших військових формувань;
 • сприяння роботі цивільно-військових адміністрацій, координаційних груп з питань режиму та економічної діяльності;
 • координація залучення сил та засобів підрозділів залучених для проведення антитерористичної операції, які виконують завдання в районах (населених пунктах) розташування ОЦЦВС, для виконання завдань які раптово виникли за отриманою інформацією;
 • сприяння, у межах компетенції, налагодженню контактів між населенням, органами місцевого самоврядування, підрозділами ЗСУ, ІВФ та ПрО;
 • проведення консультацій з місцевими органами влади районів (населених пунктів) розташування та виконання завдань щодо відновлення законності і правопорядку, функціонування державних установ та організацій;
 • інформування відповідних органів управління ЗСУ, ІВФ, ПрО та органів державної влади щодо внутрішньополітичної, економічної, соціальної та гуманітарної ситуації у визначеній зоні відповідальності.
Читайте також:  Закон України Про міліцію

3.2.2. Принципи діяльності інформаційно-аналітичної групи:

 • оперативність – своєчасне та швидке реагування на інформаційні запити медіа- та громадського сектору;
 • прозорість, доступність, зрозумілість, точність  – відкритий та рівноправний доступ представників акредитованих в Україні ЗМІ до медійного сектору діяльності СКЦ;
 • правдивість – недопустимість розповсюдження завідома недостовірної, неправдивої та застарілої інформації, а також викривлення даних;
 • конфіденційність – недопустимість розповсюдження інформації з “чутливим” наповненням та такої, що містить (може містити) дані з обмеженим доступом;
 • використання усіх можливих каналів та засобів комунікації для розповсюдження інформації – максимально широка репрезентація ОЦЦВС в усіх доступних для співпраці ЗМІ та інформаційних ресурсах.

3.2.3. Інформаційно-аналітична група відповідно до покладених на неї завдань:

 • здійснює координацію діяльності, ініціатив та проектів представників засобів масової інформації у рамках їх співробітництва з ОЦЦВС з метою формування сприятливого для діяльності Збройних Сил України інформаційного простору;
 • організовує діяльність «Гарячої телефонної лінії»;
 • сприяє формуванню розуміння, позитивного сприйняття та підтримки громадськістю дій підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань у зоні проведення Антитерористичної операції шляхом активного залучення ЗМІ до процесу цивільно-військового співробітництва;
 • організовує та проводить акції, спрямовані на протидію негативному впливу інформаційної політики противника та підвищення обізнаності громадськості щодо стану справ та спільних дій представників державного та цивільного сектору у протидії та нейтралізації існуючих загроз у зоні проведення операції;
 • здійснює аналіз та оцінку  інформаційних потоків у різних сегментах інформаційного поля (вітчизняні та зарубіжні ЗМІ, мережа інтернет тощо) з метою виявлення нестачі, прогалин та викривлень інформації стосовно діяльності Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів в зоні проведення Антитерористичної операцій;
 • відповідно до даних, отриманих в результаті аналізу інформаційного поля, здійснює планування заходів з протидії реагування та впливу  на виявлену ситуацію з подальшим координуванням відповідних заходів;
 • здійснює аналіз ефективності проведених заходів та надає відповідне звітування начальнику ЦЦВС;
 • залучає (за згодою) та координує роботу організацій та громадян України для сприяння роботі ОЦЦВС;
 • вносить на розгляд начальнику ЦЦВС, у межах своєї компетенції, пропозиції щодо можливих напрямків діяльності, проектів та заходів відділу.

3.2.4. Начальник інформаційно-аналітичної групи щоденно організовує чергування. Старший чергової зміни, а також кількісний склад персоналу чергової зміни визначається начальником групи в залежності від завдань, покладених на групу.

3.2.5. Старший чергової зміни відповідно до покладених на нього обов’язків:

 • організовує цілодобове чергування та розподіляє між підпорядкованим персоналом обов’язки та сфери відповідальності;
 • організовує збір, узагальнення, аналіз та передачу отриманої інформації щодо внутрішньополітичної, економічної, соціальної та гуманітарної ситуації у визначеній зоні відповідальності;
 • узагальнює інформацію, отриману в результаті роботи та подає її на розгляд начальнику групи;
 • розповсюджує серед учасників ЦЦВС, які співпрацюють у медіа сфері, інформації що поступила, а також їх пропозиції та зауваження щодо зазначеного;
 • відслідковує заходи, що проводяться та звітує про вказане перед начальником групи;
 • організовує взаємодію між військовими формуваннями, правоохоронними органами і місцевими органами влади щодо відновлення законності і правопорядку в районі відповідальності;
 • підтримує підрозділ у постійній готовності до виконання завдань за призначенням, організовує удосконалення професіональних навичок особового складу.

3.3. Група  з питань гуманітарної допомоги

3.3.1 Основними завданнями групи  з питань гуманітарної допомоги є:

 • сприяння міжнародним, державним, недержавним організаціям та приватним особам у наданні гуманітарної допомоги місцевому населенню на території Донецької та Луганської областей та тимчасово окупованої території України;
 • перевірка відповідності документів на вантажі гуманітарної допомоги чинному законодавству;
 • організація переговорів з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей щодо надання гарантій безпеки під час транспортування та розповсюдження гуманітарної допомоги на територіях які тимчасово не контролюються органами державної влади України;
 • супроводження гуманітарної допомоги по території яка тимчасово не контролюються органами державної влади України;
 • ведення звітності про гуманітарні вантажі.

3.3.2. Принципи діяльності групи  з питань гуманітарної допомоги :

 • оперативність – своєчасне та швидке реагування на питання, що виникають;
 • прозорість, доступність, зрозумілість, точність – відкритий та рівноправний доступ представників Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів України, громадянського сектору до інформації стосовно об’ємів та шляхів, а також об’єктів для розподілу допомоги того чи іншого характеру;
 • гуманністьнадання допомоги не залежно від місця знаходження з урахуванням в першу чергу потреб найуразливіших верств населення (діти, жінки, літні люди);
 • нейтралітетдопомога має надаватися без залучення та участі у конфлікті на боці однієї зі сторін ні в політичному, релігійному чи ідеологічному аспектах;
 • справедливістьдопомога скеровується в першу чергу до районів з найскладнішою ситуацією та надається населенню незалежно від етнічної, расової, релігійної, національної, статевої чи політичної приналежності;
 • незалежністьнадання гуманітарної допомоги не передбачає переслідування жодних політичних, військових, економічних чи інших цілей;
 • гласність, прозорість та доступність – відкритий та рівноправний доступ представників громадськості до інформації стосовно категорій населення, яким надається допомога, та шляхів її розподілу.
Іван Кришталь
Статті:563
Приєднуйтесь

Іван Кришталь

Якщо у вас є пропозиції чи зауваження - звертайтесь за телефоном (044) 454-73-51 або пишіть на мою електронну адресу [email protected]
Іван Кришталь
Статті:563
Приєднуйтесь
Коментарі
Вгору