Ознайомчий курс ЦВС

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Питання щодо створення структур цивільно-військового співробітництва (далі – ЦВС) у збройних силах провідних країн світу виникло у другій половині 80-х років ХХ століття у зв’язку з численними міжетнічними конфліктами, для врегулювання яких залучалися міжнародні миротворчі контингенти.

З урахуванням досвіду операцій на території колишньої Югославії, військові аналітики НАТО дійшли висновку, що застосування військової сили, власне, вже не є вирішальним фактором для досягнення кінцевої мети. Як було зазначено під час Вашингтонського саміту країн-членів НАТО, який проходив 23-25 квітня 1999 року: “Взаємодія між об’єднаними збройними силами і цивільним оточенням (включаючи урядові і неурядові організації) в операційній зоні є провідною умовою успіху операцій”.

Основними завданнями для структурних підрозділів СІМІС (Civil-Military Cooperation) за поглядами фахівців НАТО в мирний час були:

1 Аналіз обстановки, створення інформаційної бази про діяльність органів влади, міжнародних, неурядових, громадських організацій у зонах інтересів військових підрозділів країн-членів НАТО.

2 Координація взаємодії органів військового управління з невійськовими структурами.

 

СТВОРЕННЯ ЦВС В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

ЦВС у ЗС України було започатковано у травні 2014 року як пілотний проект. На той час у зоні проведення антитерористичної операції (далі – АТО) діяли дві групи ЦВС – на півдні Херсонської області та на заході Донецької області.

Дії ЗС України по звільненню територій Донецької та Луганської області, відсутність або дискредитація влади на місцях, виникнення передумов до гуманітарної катастрофи підштовхнули до прийняття рішення щодо збільшення кількості груп та урізноманітнення військових спеціальностей особового складу ЗС України, задіяних у роботі груп ЦВС та розширення діяльності на інші сектори зони АТО, впровадження груп ЦВС у склад окремих бригад ЗС України.

У 2015 році розпочалося впровадження системи ЦВС в межах загальної структури ЗС України відповідно до стандартів Північноатлантичного Альянсу.

 

СИСТЕМА ЦВС ЗС УКРАЇНИ

Систему ЦВС ЗС України очолює Управління цивільно-військового співробітництва ЗС України, яке є органом військового управління ЗС України та призначене для координації діяльності органів військового  управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій ЗС України з центральними органами виконавчої влади, міжнародними, благодійними та гуманітарними організаціями, військовими та дипломатичними представництвами іноземних держав, місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, військовими формуваннями, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування відповідно до законів України з питань цивільно-військового співробітництва.

В систему ЦВС ЗС України входять підрозділи ЦВС в органах військового управління (в видах ЗС України, оперативних командуваннях) та сили і засоби ЦВС в районі проведення АТО.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦВС ЗС УКРАЇНИ

Цивільно-військове співробітництво – систематична, планомірна діяльність ЗС  України, інших військових формувань та правоохоронних органів, утворених відповідно до законів України по координації та взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, організаціями та громадянами у районах дислокації військових частин та підрозділів ЗС України з метою формування позитивної громадської думки і забезпечення сприятливих умов для виконання ЗС України покладених на них завдань та функцій шляхом надання допомоги цивільному населенню у вирішенні проблемних питань життєдіяльності з використанням військових та невійськових сил та засобів.

Основне призначення ЦВС ЗС України:

забезпечення підтримки діяльності військової частини ЗС України під час виконання ними завдань з боку цивільного населення, місцевих органів влади, міжнародних урядових і неурядових організацій, а також релігійних та інших організацій та агенцій;

досягнення ефективного та збалансованого використання військових та невійськових ресурсів для досягнення поставлених завдань;

формування позитивної громадської думки щодо діяльності ЗС України та заходів Уряду України щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України.

З метою забезпечення належного виконання завдань за призначенням здійснюється систематична підготовка фахівців цивільно-військового співробітництва на базі Національного університету оборони України імені Івана Черняховського за участю іноземних інструкторів та громадських об’єднань.

 

ПІДГОТОВКА ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ ЦВС В ЗОНІ АТО (ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КУРСУ ЦВС)

Зважаючи на основні завдання і функції, що виконуються особовим складом підрозділів ЦВС в зоні АТО, заняття на Курсі ЦВС проводяться за декількома основними напрямами:

1основи ЦВС в зоні проведення АТО (система ЦВС ЗС України, основні функціональні обов’язки посадових осіб, порядок взаємодії з державними, недержавними, громадськими, волонтерськими та релігійними організаціями, питання надання звітності з ЦВС, місце ЦВС в загальній системі державної інформаційної політики, порядок убуття до зони АТО);

2юридичні аспекти ЦВС (юридична відповідальність за правопорушення при виконанні заходів цивільно-військового співробітництва, організація пропускного режиму в зоні проведення АТО, питання гендерної політики при проведені заходів цивільно-військового співробітництва);

3загальновійськова підготовка (виконання окремих вправ зі стрілецької зброї, тактична медицина, дії при потраплянні в засідку та при супроводженні представників гуманітарних організацій, питання мінної безпеки, орієнтування на місцевості, в окремих випадках-обкатка бронетехнікою, основи управління автомобілем в складних умовах та вдосконалення орієнтування на місцевості);

4протидія бойовому стресу;

5психологічна підготовка (основи спілкування з місцевим населенням, тестування з метою формування складу груп за психологічною сумісністю).

Тематика та порядок проведення Курсу ЦВС може коригуватись.

 

Корисні посилання:

1. Закон України “Про військово-цивільні адміністрації” (зі змінами).
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/141-19
2. Закон України “Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану” (зі змінами).
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4765-17

3. Закон України “Про запобігання корупції” (зі змінами).
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

4. Наказ першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) від 14.04.2017 року №222ог «Про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей»
https://ssu.gov.ua/ua/pages/32

5. Закон України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” (зі змінами).
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5073-17

6. Закон України “Про гуманітарну допомогу” (зі змінами).
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1192-14

7. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку надання гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької та Луганської областей” від 30 січня 2015 року № 21.
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/21-2015-%D0%BF

8. Цивільно-військове співробітництво за стандартами НАТО

9. Польовий довідник НАТО (англ.)

Вгору