16 Март
І Міжнародна наукова конференцію з питань цивільно-військового співробітництва відбудеться 24-25 березня 2016 року в м. Київ
Для ЗМІ

І Міжнародна наукова конференцію з питань цивільно-військового співробітництва відбудеться 24-25 березня 2016 року в м. Київ

915
Мініатюра:

24 – 25 березня 2016 року

ПРОВОДЯТЬ

І Міжнародну наукову конференцію

з питань цивільно-військового співробітництва

До участі у конференції запрошуються представники міжнародних організацій, дипломатичних установ, громадських об’єднань, науково-дослідних установ, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, військовослужбовці, представники мас-медіа.

Робочі мови конференції – українська, англійська.

За результатами роботи планується опублікування (у формі збірника) матеріалів (тез і повідомлень) конференції.

Мета конференції – висвітлення та обговорення проблемних питань здійснення цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, перспективних напрямків взаємодії цивільного та військового секторів у сфері вдосконалення механізму зменшення втрат та заподіяння шкоди цивільному населенню, яке проживає у зоні конфлікту.

Тематичні напрями конференції:

 1. Цивільно-військове співробітництво Збройних Сил України: результати діяльності та перспективи розвитку.
 2. Проблемні питання комунікації між цивільним та військовим сектором.
 3. Наслідки збройних конфліктів та їх подолання. Постконфліктний період.
 4. Реагування на потреби у захисті постраждалого від конфлікту населення з урахуванням міжнародних норм та стандартів, надання надзвичайної допомоги та посилення життєздатності потерпілого від конфлікту населення.

Організаційний комітет: начальник Управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних Сил України полковник Ноздрачов О.О., начальник Управління цивільно-військової взаємодії Європейського командування Збройних Сил США полковник Дж. Мілтон, представник UN OCHA(персональних склад уточнюється), старший офіцер організаційно-планового відділу Управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України майор Баношенко О.Г.

Місце проведення: Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, вул. Ломоносова 81

Дата проведення: 24 – 25 березня 2016 року;

Порядок роботи конференції

Реєстрація учасників – 08.15 – 09.00

Пленарне засідання – 09.00 – 13.00

Перерва на обід – 13.00 – 14.00

Пленарне засідання – 14.00 – 16.00

Публікації:

збірник матеріалів за результатами роботи конференції буде надрукований протягом 15 днів і розміщений в електронному варіанті (pdf*) на офіційному сайті групи цивільно-військового співробітництва www.cimic.org.ua.

Вимоги до оформлення тез:

Обсяг тексту: 2-3 сторінки, які не нумеруються.

Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman №14, полужирний.

Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я по-батькові автора, його науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де працює автор: шрифт Times New Roman №14.

Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 34].

 

Зразок оформлення доповідей:

Імідж Збройних Сил України

Петренко Іван Іванович, к.і.н., доцент

Військовий інститут Київського національного

університету імені Тараса Шевченка

Список використаних джерел:

Матеріали доповідей та анкету учасника необхідно надіслати до 22 березня 2015 р. (включно) на електронну скриньку організаційного комітету.

Файли повинні бути підписані українською або англійською мовою відповідно до прізвища учасника конференції та повинні містити у другій часті слово  «Тези» «Анкета» відповідно (наприклад, Петренко_Тези).

УВАГА! Роботи, які не відповідають зазначеним вимогам та тематиці конференції, не приймаються до друку! Оргкомітет залишає за собою право відбору тез доповідей. 

 Анкета учасника:

 1. Прізвище ____________________________
 2. Ім’я ________________________________
 3. По-батькові __________________________
 4. Науковий ступінь______________________
 5. Вчене звання ________________________
 6. Організація _________________________
 7. Посада _____________________________
 8. Адреса для листування _________________
 9. Телефон ____________________________
 10. E-mail: _____________________________

Контакти:

Координатор – Баношенко Оксана Григорівна

Телефон (044) 4547495;

Факс (044) 4547365;

ел.пошта [email protected]

Оргкомітет конференції

Іван Кришталь
Статті:563
Приєднуйтесь

Іван Кришталь

Якщо у вас є пропозиції чи зауваження - звертайтесь за телефоном (044) 454-73-51 або пишіть на мою електронну адресу [email protected]
Іван Кришталь
Статті:563
Приєднуйтесь
Коментарі
Вгору